Publications

Bandurski K., Koczyk H., Concept of occupants’ behaviors model to test residential building heating/cooling and ventilation system (literature survey), International Symposium & IEA EBC Annex 66 3rd Expert Meeting , Vienna 2016

Bandurski K., Koczyk H., Wpływ losowych zysków wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych na zapotrzebowanie na energię w ciągu roku, INSTAL, 2015, 12, s. 55-61 ISSN 1640-8160 ((only abstract in English)

Górka A., Górzeński R., Szymański M., Bandurski K.,  Multivariant measurements of airtightness of multi-family building, 36th AIVC Conference, 23-24 September 2015, Madrid, Spain

Bandurski K., Mielczyński T., Koczyk H., Wpływ użytkowania na parametry komfortu w energooszczędnym domu drewnianym DOMTRZON – wyniki pomiarów, Fizyka budowli w teorii i praktyce : czasopismo naukowe, 2015, tom VII, nr 1, s. 9-14 ISSN 1734-4891 (only abstract in English)

Bandurski K., Górka A., Górzeński R., Szymański M., Wariantowe pomiary szczelności powietrznej budynku wielorodzinnego, I Ogólnopolska Konferencja Air-Tight’15 – Szczelność Powietrzna Budynków, Poznań, 23 Kwietnia 2015 (presentation, in Polish)

Bandurski K., Koczyk H. „IEA EBC Annex 66- Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings” – aktualne metody modelowania zachowania użytkowników budynku Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2015/2 (only abstract in English)

Bandurski K., Mielczyński T., Koczyk H. Thermal comfort and energy consumption of the ecological house – simulation analysis of DomTrzon, Technical Transaction – Civil Engineering 3-B/2014

Bandurski K., Koczyk H. Zachowanie użytkowników współczesnych budynków mieszkalnych – znaczenie i modelowanie AIR HEAT & ENERGY in Buildings 2014 (only abstract in English)

Bandurski K., Basińska M., Koczyk H. Influence of the Heating and Ventilation Systems Cooperation, in the Dwelling, on Energy Demand and Occupants Thermal Comfort 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC, CLIMA 2013, Prague

Bandurski K., Koczyk H. Simulation analysis of the thermal comfort parameters and energy demand for selected dwelling ventilation solutions – Part II simulation results Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2013/3 (only abstract in English)

Bandurski K., Koczyk H. Simulation analysis of the thermal comfort parameters and energy demand for selected dwelling ventilation solutions – Part I model assumptions Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 2013/2 (only abstract in English)

Bandurski K., Koczyk H. Impact of ventilation concept on building energy consumption and occupants thermal comfort Technical Transaction – Civil Engineering 2- B/2012, Issue 3, Year 109, pp.213-221 (only abstract in English)

Pomianowski M., Khalegi F., Domarkas G., Taminskas J., Bandurski K., Madsen K., Gedsø S., Jensen R.L. Experimental Investigation of the Influence of Obstacle in the Room on Passive Night Time Cooling using Displacement Ventilation 9th Nordic Symposium on Building Physics – NSB 2011, Tampere (Finland) 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *